Philips Healthcare väljer Rene för e-lärande projekt

Rene valdes av Philips Healthcare som rösten för de e-lärande videor som företaget använder för att utbilda anställda. Renes röst bokas alltmer för affärsuppdrag och e-lärande projekt. Koninklijke Philips N.V. är ett mångsidigt teknikföretag som fokuserar på att förbättra människors liv genom meningsfulla innovationer. Företaget har mer än 37 000 anställda och arbetar i 100 länder. Företaget grundades 1891 och började producera glödlampor.