Philips Healthcare избира Rene за проект за електронно обучение

Рене е избран от Philips Healthcare като глас на видеозаписите за електронно обучение, които компанията използва за обучение на служители. Гласът на Рене все повече се резервира за бизнес задачи и проекти за електронно обучение. Koninklijke Philips N.V. е гъвкава технологична компания, фокусирана върху подобряването на живота на хората чрез значими иновации. Компанията има повече от 37 000 служители, работещи в 100 страни. Компанията е основана през 1891 г. и започва да произвежда лампи с нажежаема жичка.